Skip links

Wooler Taşyünü Klima Levhası

BONUS|WOOLER PRIVATE

70 kg/m³ yoğunluğunda alüminyum kaplamalı olarak üretilen BONUS|WOOLER PRIVATE klima ve havalandırma kanallarında kullanılan taş yünü levhadır. Çok düşük ısıl iletkenlik katsayısı sayesinde ortamın klima ve taşıyıcı sistemlerden kaynaklanan ısı artışlarından etkilenmesini önler ve olası yangın esnasında bu ekipmanların alevi içeriye ve dışarıya taşımasını önler. Buhar geçirgenliği sayesinde metalik yapıdaki klima ve ekipmanlarının yoğuşma kaynaklı zarar görmesinin de önüne geçilmektedir.